26.07.2022 11:00, Preiļu pašvaldība (ZOOM)
Gads
2022
Mēnesis
Jūlijs
Kategorija
Kustamā manta
Statuss
Noslēgusies
Veids
Attālināti

Preiļu novada dome 2022.gada 26.jūlijā plkst. 11.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko izsoli par kustamās mantas, pasažieru autobusa Mercedes Benz 0303 ar valsts reģistrācijas numura zīmi GH3444, šasijas Nr.WDB30012113055411, izlaiduma gads – 1988 atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties:

Autobusu var apskatīt katru darbdienu, Domes darba laikā, iepriekš saskaņojot ar Preiļu novada domes Transporta daļas vadītāju Artūru Leperu pa tālruni +371 22845766.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv  līdz – 2022.gada 21.jūlija plkst. 12.00 iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē Preiļu novada pašvaldībā Raiņa bulvāris 19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – 1600,00 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 10.00 EUR un drošības nauda – EUR 160,00 maksājamas  novada pašvaldības kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 100,00).