22.04.2022 09:30, Preiļu pašvaldība (ZOOM)
Gads
2022
Mēnesis
Aprīlis
Kategorija
Nekustamais īpašums
Statuss
Noslēgusies
Veids
Attālināti

Preiļu novada dome 2022. gada 22. aprīlī plkst. 09.30  rīko izsoli par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 006 0143 platībā 7,1 ha  Pelēču pagastā Preiļu novadā nomu lauksaimniecības vajadzībām. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties:

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža līdz 2022. gada 20. aprīļa plkst. 12.00 Preiļu novada domes informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos.

Izsoles objekta nosacītās nomas maksas sākumcena – EUR 420,96 (bez PVN) gadā. Izsoles reģistrācijas maksa EUR 10,00, nodrošinājums – EUR 210,00 ,kas maksājams  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka līdz 2022. gada 20. aprīļa plkst. 12.00. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 30,00).