Aizkalnes pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome septiņu cilvēku sastāvā

  • Janīna Beča  priekšsēdētāja, tālr. +371 29988509,
  • Zinaīda Anspoka vietniece, tālr. +371 26186993,
  • Diāna Kotāne sekretāre, tālr. +371 27718322,
  • Leonards Spūlis – padomes loceklis,
  • Anita Čodare – padomes locekle,
  • Sandija Mizovska – padomes locekle,
  • Ilze Valaine – padomes locekle.

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes e-pasta adrese: aizkalnespadome@gmail.com

2023. gads