Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā, sekmētu jaunu, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktu izstrādi un pakalpojumu ieviešanu, pašvaldība līdzfinansē Preiļu novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu (MVK) un saimnieciskās darbības veicēju (SDV) projektus.
Reizi gadā tiek izsludināts "Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkurss".


2024. gads