Mēnešalga:
4.16 EUR
Cita
Darba vieta: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SAIMNIEKS"
Atrašanās vieta:
Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PREIĻU SAIMNIEKS”, reģ. nr. 47703001720 aicina savā komandā traktora vadītājus (profesijas kods 8341 05) divas vakances

Prasības:

· traktortehnikas vadītāja apliecība ar kategoriju TR1,TR2;

· prasme veikt ikdienišķus traktortehnikas apkopju un remontdarbus;

· prasme savlaicīgi diagnosticēt plašākus tehnikas defektus;

· kvalitatīva un precīza darbu izpilde;

· spēja strādāt patstāvīgi un komandā

Galvenie darba pienākumi:

·  vadīt un apkalpot traktortehniku;

·  laikus veikt tehnikas apkopi, remontdarbus;

· savlaicīgi diagnosticēt plašākus tehnikas defektus un ziņot par tiem tiešajam vadītājam;

· ziemas periodā, pēc nepieciešamības, ar traktortehniku tīrīt ietves, laukumus, daudzdzīvokļu māju iekšpagalmus

Mēs piedāvājam:

·  stabilu darbu un sociālās garantijas

Darba laiks: summētais darba laiks

Alga (bruto): stundas tarifa likme EUR 4,162

Līgums: darbinieka amats uz nenoteiktu laiku.

Iesniedzamie dokumenti:

· CV (dzīves apraksts);

· izglītības dokumentu kopijas

Pieteikumu vakancei iesniegt līdz 2023. gada 31.maijam  Liepu ielā 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 vai iesūtīt e-pastā: psaimnieks@preili.lv ar norādi “Traktora vadītāja vakancei”. Sīkāka informācija pa tālruni: 26404165.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PREIĻU  SAIMNIEKS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SAIMNIEKS", kontaktinformācija: Liepu iela 2, Preiļi, LV 5301. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SAIMNIEKS" tīmekļvietnē: https://preilusaimnieks.lv/lv/par-sia-preilu-saimnieks/

Pretendentiem jāpiesakās līdz