Mēnešalga:
750 EUR
Cita
Darba vieta: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SAIMNIEKS"
Atrašanās vieta:
Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PREIĻU SAIMNIEKS”, reģ. Nr. 47703001720 aicina savā komandā personāla speciālistu (profesijas kods 2423 07)

Prasības:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība personāla vadībā vai tiesību zinātnēs;
 • darba pieredze darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu piemērošanā un personāla procesu administrēšanā;
 • Darba likuma un saistošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • valsts valodas prasmes atbilstošas C līmeņa 1.pakāpei;
 • labas MS Office lietotāja prasmes.

Galvenie darba pienākumi:

 • kārtot personāla lietvedību atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām;
 • izstrādāt personālvadības dokumentus (rīkojumi, amata apraksti, darba līgumi, instrukcijas utt.);
 • organizēt un realizēt personāla atlases procesus;
 • organizēt un koordinēt personāla darba izpildes novērtēšanas procesu;
 • savas kompetences ietvaros izskatīt iesniegumus, pieprasījumus, sagatavot atbildes;
 • sagatavot personāla dokumentus nodošanai arhīvā saskaņā ar lietu nomenklatūru.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu darbu un sociālās garantijas

Darba laiks: normālais darba laiks

Alga (bruto): 750.00 EUR

Līgums: darbinieka amats uz nenoteiktu laiku.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV (dzīves apraksts);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu kopijas

Pieteikumu vakancei iesniegt līdz 2023. gada 31.maijam Liepu ielā 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 vai iesūtīt e-pastā: psaimnieks@preili.lv ar norādi “Personāla speciālista vakancei”. Sīkāka informācija pa tālruni: 29258316

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PREIĻU  SAIMNIEKS” informē, ka: 1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi; 2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SAIMNIEKS", kontaktinformācija: Liepu iela 2, Preiļi, LV 5301. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SAIMNIEKS" tīmekļvietnē: https://preilusaimnieks.lv/lv/par-sia-preilu-saimnieks/

Pretendentiem jāpiesakās līdz