Mēnešalga:
1100 EUR
Kultūra / Māksla
Darba vieta: Preiļu novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde izsludina pieteikšanos Preiļu novada kultūras centra Kultūras pasākumu tehniskā režisora

(profesijas kods 3521 25) amatu

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt Preiļu novada kultūras centra kultūras pasākumu un ikdienas darbu tehnisko realizāciju.
 • Nodrošināt kvalitatīvu pasākumu apskaņošanu un video projicēšanu atbilstoši pasākuma scenārijam vai tehniskajai specifikācijai, piemērot apskaņošanas tehniskos risinājumus.
 • Pārzināt gan analogās, gan digitālās pultis, veikt darbu ar audio iekārtām:
 • Atbildēt par iekārtu tehnisko stāvokli, veikt to regulāru tehnisko monitoringu.
 • Veikt iekārtu uzstādīšanu un demontāžu pasākumos (fizisks darbs).

Prasības pretendentiem:

 • Atbilstoša profesionālā izglītība vai arī pieredze šāda darba veikšanai ne mazāk kā 1 gadu;
 • Skaņas, video iekārtu, elektrotīklu uzbūves un pielietošanas principu teorētiskās un praktiskās zināšanas;
 • Spēja strādāt un koncentrēties saspringtās darba situācijās, ātri reaģēt un rast risinājumu;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
 • Labas komunikācijas prasmes, spēja argumentēt viedokli, iekļauties kolektīvā.
 • Precizitāte, atbildība par uzdoto pienākumu veikšanu. Atbildīga attieksme pret darbu un precizitāte pienākumu izpildē.
 • Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī (datorprogrammas MS Word, MS Excel, PowerPoint, Interneta pārlūkprogrammas), iemaņas darbā ar biroja tehniku.
 • Nevainojama reputācija.

Piedāvājam:

 • Pilnu darba slodzi,
 • Atsaucīgu kolektīvu,
 • Interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu,
 • Profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi,
 • atalgojumu 1100,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas),
 • noteiktas iestādes darbinieku sociālās garantijas,
 • darba vieta: Raiņa bulvāris 28, Preiļi

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule (aprakstot savu līdzšinējo pieredzi)
 • dzīves gājuma apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas,
 • valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams).

Amata pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš līdz 2023. gada 28. septembrim plkst. 15.00.

Nepieciešamos dokumentus, kas ievietoti slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Preiļu novada Kultūras centra Kultūras pasākumu tehniskā režisora amatu” var iesniegt:

 • personīgi Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldē Raiņa bulvārī 28, Preiļos,
 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi kulturas.parvalde@preili.lv    
 • pa pastu uz Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes adresi: Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.

Papildus informāciju var iegūt, zvanot pa tel. 28001177

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

 • Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766; e-pasts: dome@preili.lv;
 • pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
 • personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
 • personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
 • personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
 • pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Pretendentiem jāpiesakās līdz