Mēnešalga:
700 EUR
Būvniecība / Nekustamais īpašums
Darba vieta: Preiļu novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000065720

izsludina atklātu konkursu uz

BŪVINŽENIERA

(profesijas kods 2142 01) amatu.

Informācija par vakanci

 • Darba līgums –  uz nenoteiktu laiku/ar pārbaudes laiku trīs mēneši;
 • Vakanto vietu skaits – 1;
 • Darba laiks –  20 stundas nedēļā;
 • Darba slodze – nepilna;
 • Darba vietas adrese – Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļa;
 • Darba uzsākšana – 2023. gada 1. jūlijs;
 • Amatam noteiktā mēneša alga pirms nodokļu nomaksas:
  • pārbaudes laikā 560,00 EUR
  • pēc pārbaudes laika 700,00 EUR

 • Pieteikšanās termiņš – līdz 2023. gada 7. jūnija plkst. 23.59.               

Galvenie amata pienākumi

 • Plāno, koordinē un vada projektus, kas saistīti ar Preiļu novada domes, kā pasūtītāja, objektu būvprojektēšanu, būvniecību, pārbūvi un atjaunošanu;
 • Veic būvprojektu projektēšanas darbu organizēšanu, iesniegto BIS un papīra formātā būvprojektu, apliecinājuma karšu, paskaidrojuma rakstu izskatīšanu, saskaņošanu un pieņemšanu atbilstoši noslēgto projektēšanas līgumu noteikumiem;
 • Pēc pieprasījuma BIS izsniedz tehniskos noteikumus objektu projektēšanai un atzinumus objektu par objektu gatavību ekspluatācijai;
 • Veic būvdarbu organizēšanu, koordinēšanu, izpildīto darbu kontroli un pieņemšanu atbilstoši noslēgto būvdarbu līgumu noteikumiem;
 • Sagatavo aktuālo informāciju par savā kompetencē esošajiem jautājumiem;

Prasības

 • Augstākā izglītība (pirmā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība) būvniecības jomā ;
 • Vēlama profesionālā darba pieredze būvniecības jomā  ne mazāk kā 1 gads;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru MS Office programmām (Word, Exel, Power Point), kā arī speciālo datorprogrammu lietošanā kā piem. AutoCad datorprogramma. Vēlama pieredze Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) un Būvju informācijas (BIM) sistēmas lietošanā;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Papildu prasības

 • Vēlama prasme strādāt dokumentu vadības sistēmā “Lietvaris”;
 • Prasmes izstrādāt tehniskās specifikācijas un citu projektu dokumentāciju;
 • Kādas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot informāciju un komunicēt.

Prasmes

 • Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • Pašiniciatīva un spēja meklēt un piedāvāt jaunus risinājumus;
 • Analītiskās spējas.

Piedāvājam

 • Stabilu atalgojumu;
 • Dinamisku darbu un iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un zināšanas;
 • Normatīvajos aktos un koplīgumā noteiktās sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz

 • Motivēta pieteikuma vēstule;
 • Dzīves un darba gaitu apraksts (Curriculum Vitae);
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Ja izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā;

 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds, tad jāiesniedz uzvārda/vārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija.

Pretendents papildus var iesniegt

 • Atsauksmes, rekomendācijas (ja ir);
 • Citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

Pieteikumu iesniegšanas veidi

 • Nosūtot elektroniski uz Preiļu novada pašvaldības e-adresi vai e-pasta adresi dome@preili.lv (pieteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu vai  rakstveidā parakstītam  un ieskenētam);
 • Iesniedzot personīgi (pieteikumam jābūt parakstītam) Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvs, 103. kab.), Raiņa bulvārī 19, Preiļos, pašvaldības darba laikā;
 • Nosūtot pa pastu (pieteikumam jābūt parakstītam), norādot adresātu – Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.  

Papildu informācija

 • Ja pretendents norādītajā termiņā neiesniedz pieteikumu un nepieciešamos dokumentus, attiecīgais pretendenta pieteikums netiek izskatīts;
 • Tālrunis uzziņām: 29336050, e-pasta adrese: iveta.pizica@preili.lv;
 • Ar konkursa nolikumu var iepazīties Preiļu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.preili.lv, sadaļā “Vakances”.

Pretendentiem jāpiesakās līdz