Preiļu novadā Eiropas paku izdali trūcīgajām un maznodrošinātajām personām veic Preiļu novada Labklājības pārvalde, biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”.

Izdales vietu adreses Kontaktinformācija izdales vietai Darba laiks Partnerorganizācija Partnerorganizācijas kontaktinformācija
Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”, Daugavpils iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 Inese Matisāne, 26315587 Katra mēneša trešās nedēļas pirmdiena, otrdiena un trešdiena 9.00-17.00 Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” Agita Kraukle, +371 22033700, agita.kraukle@samariesi.lv
I.Sorokina iela 14, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads, LV-5333 Regīna Ūsāne, 29393098 Trešdienas 9.00-16.00 Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Alla Kruglova, +371 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337 Lucija Armane, 28383161 Katra mēneša otrā un ceturtā trešdiena 9.00-12.00 Preiļu novada Labklājības pārvalde Lucija Armane, +371 28383161, lucija.armane@inbox.lv
Latgales iela 1a, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Preiļu novads, LV-5331 Lūcija Mičule, 26333857 Ceturtdienās 9.00-12.00 Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Alla Kruglova, +371 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311 Lūcija Mičule, 26333857 Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 9.00-16.00 Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Alla Kruglova, +371 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
Rušonas pamatskola (ēdināšanas bloks), Liepu iela 5a, Kastīre, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329 Ilze Mičule, 26999020 Trešdienas, ceturtdienas, piektdienas 9.00-16.30 Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Alla Kruglova, +371 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
SAC „Rušona” (ēdienu sadale), Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329 Ilze Mičule, 26999020 Otrdienas 10.00-14.00 Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Alla Kruglova, +371 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326 Ļubova Laputa, 26429967 Otrdienas, trešdienas, ceturtdienas 9.00-16.00 Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Alla Kruglova, +371 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304 Ārija Perševica, 29403536 Pirmdienās – ceturtdienās 9.00-12.00 Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Alla Kruglova, +371 67686304, alla.kruglova@redcross.lv

Papildpasākumi


Kontaktinformācija saziņai par papildpasākumu īstenošanu:

BIEDRĪBA “ĢIMENES PALĪDZĪBAS CENTRS “LIGZDA””, Reģ. Nr.: 40008057845, juridiskā adrese Kovaļevsku iela 5, Vārkava, Vārkavas pagasts, Elvīra Āboliņa (tālr. +371 27099432)