Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
23
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt persona, kura ir Latvijas, pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt persona, kura ir Latvijas, pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ja pastāv kāds no šādiem iemesliem:
  • vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
  • persona vēlas dzimšanas reģistra ierakstā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
  • persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
  • persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
  • persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
  • personai mainīts dzimums;
  • viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

  Vārda vai uzvārda maiņa nav atļauta, ja:
  • persona ir sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;
  • personas vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iemesls neatbilst iepriekšminētajiem iemesliem;
  • persona nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus.

  Ja persona vēlas mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), tai personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību), jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļai noteiktas formas iesniegums un fotogrāfija 4,5x3,5 cm.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Par vārda vai uzvārda maiņu pieteicējam jāsamaksā valsts nodeva 71,00 euro saskaņā ar 24.09.2013. MK noteikumiem Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”)
  Ar pārskaitījumu
  Preiļu novada pašvaldība
  Reģ. Nr. 90000065720
  Konts Nr. LV81HABA0551019925560
  Skaidrā naudā. Nodaļā izsniedz darījumu apliecinošu kvīti.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Dzimtsarakstu nodaļa izskata vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iesniegumu un pieprasa no Sodu reģistra izrakstu par personas sodāmību un nosūta dokumentus Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.

  Departamenta direktors izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai par atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) Administratīvā likuma noteiktajā kārtībā.

Saņemt pakalpojumu