Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Servitūts uz pašvaldībai piederošas zemes tiek nodibināts, personai iesniedzot gan iesniegumu par servitūta nodibināšanu, gan iesniedzot apliecinošos dokumentus servitūta nodibināšanas nepieciešamībai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pieprasītājs klātienē, pa pastu, e-pastu ar elektronisko parakstu iesniedz brīvas formas iesniegums ar grafisko pielikumu, norādot servitūta izveides nepieciešamības pamatojumu, īpašuma adresi, kadastra numuru. Servitūta ceļa izveides gadījumā - plānotā servitūta ceļa platumu un aptuveno garumu.

  Dokumentu iesniegšanas kanāli:
  Klātiene Preiļu novada klientu apkalpošanas centrs Adrese Raiņa bulvāris 19, Preiļi, tālrunis 65322766
  E-adrese - Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz iestādes e-adresi un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
  Korespondence - Dokumentus nosūta pa pastu uz adresi Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmums tiek paziņots atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
  Pozitīva lēmuma gadījumā personai vai tās pilnvarotai personai jāierodas klātienē, lai parakstītu līgumu

Normatīvie akti