Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pamatojoties uz iesniegumu par savu un aizbildnībā esošas personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, atbildīgais darbinieks veic dzīvesvietas anulēšanu FPR datu sistēmā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojums ir bezmaksas.
  Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
  -iesniegums;
  -klātienē jāuzrāda pase vai personas apliecība;
  -pilnvarotai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls);
  -dzimšanas apliecība, ja anulē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā;
  -ārzemniekiem vai bezvalstniekiem –Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība;
  -likumiskais pārstāvis uzrāda aizbildnību vai aizgādnību apliecinošu dokumentu, ja šīs ziņas nav iekļautas Fizisko personu reģistrā.
  Iesniedzams dokuments: Iesniegums par savu un aizbildnībā esošas personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pamatojoties uz iesniegumu par savu un aizbildnībā esošas personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, atbildīgais darbinieks veic dzīvesvietas anulēšanu FPR datu sistēmā.