Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lēmuma pieņemšana par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas saskaņošanu uz valsts, pašvaldību un citu īpašnieku ceļiem.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms plānotās Satiksmes drošības komisijas sēdes jāiesniedz pašvaldībā motivēts iesniegums par nepieciešamo pagaidu, jaunu ceļu satiksmes organizāciju vai esošās satiksmes organizācijas izmaiņām; iesniegumam jāpievieno izstrādāta pastāvīgo ceļu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izvietojuma un apbraukšanas ceļu novietojuma shēma.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisija izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu, apstiprinot vai neapstiprinot ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojuma shēmu, atļaujot vai neatļaujot veikt īslaicīgas izmaiņas satiksmes organizācijā

Saņemt pakalpojumu