Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot Preiļu novada pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Zvejnieks (pašpatēriņa) iesniedz pašvaldībā iesniegumu. Pašvaldība ar zvejniekiem noslēdz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu.


  1. Pa e-pastu:dome@preili.lv
  – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu
  2. Klātienē: Preiļu novada pašvaldībā, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.
  3. E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē


  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniedzējs sagatavo un pārvaldē iesniedz pieprasījumu uz Preiļu novada domes izstrādātas vienotas veidlapas, kurā norāda: laika periodu, vietu, kurā notiks zvejniecība (iekšējos ūdeņos), zvejas rīku skaitu, pa kategorijām, laivas reģistrācijas numuru , ja tiek izmantota citai personai piederoša laiva, tad iesniedz Vienošanos par laivas nomu.

  Pakalpojuma maksa:
  • Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksa noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 "Par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" 2. pielikumu
  • 2021.gada 29.decembra Preiļu novada domes sēdes Nr. 27 lēmumu Nr. 23.§ “Par zvejas tīklu izmantošanas samaksas noteikšanu”
  • 2022.gada 27. janvāra Preiļu novada domes sēdes lēmumu Nr. 30.§ “Par zvejas rīku limita maksas dubultošanu”

 2. Pakalpojuma saņemšana
  1. Klātienē – Preiļu novada pašvaldībā, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.
  2. Pa pastu – uz iesniegumā norādīto adresi.