Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu projekta (t. sk. mobilās reklāmas projekta) izskatīšana un reklāmas grafiskā risinājuma projekta saskaņošana.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu reklāmas izvietošanas atļauju un saņemtu reklāmas vai izkārtnes pasi, ir jāiesniedz pieteikums reklāmas vai izkārtnes objekta izvietošanai atbilstoši Preiļu novada pašvaldības saistošiem noteikumi Nr.2022/32 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stendu izmantošanas kārtību Preiļu novadā” pielikumā norādītajiem iesniegumu paraugiem.

 2. Apstrādes solis
  Pieteikumu reklāmas, izkārtnes izvietošanai un iesniegto projektu Preiļu novada Būvvalde izskata divu nedēļu laikā.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Preiļu novada Būvvalde pieņem slēdzienu par iespēju izvietot
  reklāmu, izkārtni iecerētajā veidā, vietā, saskaņo projektu un izsniedz izvietošanas atļauju.

Saņemt pakalpojumu