Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona var pieprasīt un bez maksas saņemt aktuālās Fizisko personu reģistrā iekļautās ziņas par personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu viņam piederošajā nekustamajā īpašumā, par tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, deklarēto personu skaitu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona var pieprasīt un bez maksas saņemt aktuālās Fizisko personu reģistrā iekļautās ziņas par personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu viņam piederošajā nekustamajā īpašumā, par tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, deklarēto personu skaitu. Ja nav iespējams saņemt ziņas no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par nekustamā īpašuma īpašnieku, nepieciešams īpašuma tiesību apliecinošs dokuments.
  E-pakalpojums: www.latvija.lv “Manā īpašumā deklarētās un papildu adresi norādījušās personas”.
  E-pakalpojumā iegūtās ziņas nav dokuments ar juridisku spēku.
  Klātienē var aizpildīt un parakstīt pieprasījumu izziņas izsniegšanai .
  Uzrādāmie dokumenti:
  -pase vai personas apliecība;
  -pilnvarotai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls);
  -ārzemniekiem vai bezvalstniekiem –Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība.
  Iesniedzams dokuments: Pieprasījums izziņas izsniegšanai par nekustamajā īpašumā deklarētajām personām.

  Informāciju ir iespējams pieprasīt Preiļu novada pašvaldībā un jebkurā pagasta pārvaldē aizpildot pieprasījuma veidlapu klātienē, vai nosūtot pa pastu, e-pastu, e-adresi.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasītajai izvēlei. Ziņu saņemšana ir bezmaksas. Atbildīgais darbinieks veic izziņas sagatavošanu no FPR datu sistēmas, pamatojoties uz aizpildīto un parakstīto iesniegumu, un izsniedz izziņu.