Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu, vai pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu vai paternitātes fakta konstatēšanu. Ja bērnam tiesā ir noteikta paternitāte, konstatēts paternitātes fakts vai arī apstrīdēts paternitātes pieņēmums, papildinājumus dzimšanas reģistra ierakstā izdara, pamatojoties uz tiesas spriedumu.

Procesa apraksts

 1. Pieprasīšana
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Vecāku personu apliecinošos dokumentus- jāuzrāda oriģināls;
  2. Vecāku laulības apliecība, ja vecāki laulību noslēguši pēc bērna piedzimšanas- jāuzrāda oriģināls;
  3. Paternitātes atzīšanas gadījumā- arī abu vecāku aizpildīts un parakstīts paternitātes atzīšanas iesniegums- jāiesniedz oriģināls;
  4. Paternitātes trīspusējās atzīšanas iesniegums no laulātajiem un bērna bioloģiskā tēva tikai reģistrējot bērna dzimšanu – jāiesniedz oriģināls;
  5. Likumīgā spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts- jāiesniedz oriģināls.
  Vecāku iesniegumu paternitātes atzīšanai Dzimtsarakstu nodaļā var iesniegt:
  1) reģistrējot bērna dzimšanu,
  2) pirms bērna dzimšanas, ja vecāki līdz bērna dzimšanai neplāno noslēgt laulību,
  3) pēc tam, kad dzimšana jau reģistrēta.
  -Ja paternitāte tiek atzīta bērnam, kurš vecāks par 12 gadiem, arī bērnam jāierodas Dzimtsarakstu nodaļā, lai rakstiski apstiprinātu piekrišanu paternitātes atzīšanai.
  -Bērna tēvs, kurš nav sasniedzis pilngadību, iesniegumu bērna paternitātes atzīšanai var iesniegt ar savu vecāku vai aizbildņa piekrišanu.
  -Tiesas spriedums par paternitātes noteikšanu, ja paternitāte noteikta tiesā.

 2. Saņemšana
  Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona uz iesnieguma vai tiesas sprieduma pamata izdara papildinājumus dzimšanas reģistrā un izsniedz jauna satura bērna dzimšanas apliecību.