Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pašvaldības izsniegta izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar spēkā esošo Teritorijas plānojumu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pasūtītājs klātienē, pa pastu vai e-pastu elektroniski parakstīta dokumenta veidā iesniedz pašvaldībā iesniegumu (speciālu veidlapu vai iesniegumu brīvā formā), kurā norāda iesniedzēja kontaktinformāciju, interesējošās zemes vienības kadastra apzīmējumu un vēlamo izziņas saņemšanas veidu.

  Dokumentu iesniegšanas kanāli:
  Klātiene Preiļu novada klientu apkalpošanas centrs Adrese Raiņa bulvāris 19, Preiļi, tālrunis 65322766
  E-adrese - Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz iestādes e-adresi un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
  Korespondence - Dokumentus nosūta pa pastu uz adresi Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adresē, e-adresē).