Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Par miršanas faktu jāpaziņo ne vēlāk kā sešu darbadienu laikā no brīža, kad iestājusies personas nāve vai mirušais atrasts, iesniedzot reģistrācijai nepieciešamos dokumentus jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā.

Procesa apraksts

 1. Pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt tikai klātienē dzimtsarakstu iestādē.

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par nāves cēloni - jāiesniedz oriģināls;
  • mirušās personas personu apliecinošs dokuments - jāiesniedz oriģināls
  • tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu - jāiesniedz oriģināls;
  • reabilitācijas iestāžu paziņojums par represētas personas nāvi - jāiesniedz oriģināls;
  • iestādes vai juridiskas personas rakstisks paziņojums par miršanas fakta reģistrāciju - jāiesniedz oriģināls;
  • pieteicēja personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls.

 2. Saņemšana
  Miršanas reģistru sastāda dokumentu iesniegšanas dienā un izsniedz apliecību.

Saņemt pakalpojumu