Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Jums ir iespēja saņemt konsultāciju un vispārīgu informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Piemēram, Jūs varat saņemt konsultāciju par iespējām atrast dzīvesvietu; noorganizēt transportu (bērnu) nokļūšanai līdz izglītības iestādei; uzzināt par bērnu ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs; uzzināt par ārpusskolas nodarbībām bērniem (interešu izglītību).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  1.Pakalpojums ir bezmaksas.
  2.Pakalpojumu iespējams saņemt:
  - klātienē Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai pagastu pārvaldēs;
  - pa tālruni;
  - pa pastu;
  - elektroniski e-pastā;
  - e-Adresē.
  3.Pašvaldības atbildīgā amatpersona atbilstoši kompetencei sagatavo informāciju un/vai sniedz konsultāciju par pašvaldības kompetencē esošiem jautājumiem, izsniegšanai pieprasītajā veidā.
  Iesniedzams dokuments: Iesniegums fiziskai-juridiskai personai

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, pa tālruni, pasta adresē, e-pasta adresē, e-Adresē)