Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi veikto darījumu tiesiskā uzraudzība, tajā skaitā personu iesniegumu izskatīšana un komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi lēmumu par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegūšanai īpašumā pieņemšana.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma saņēmējs iesniedz Preiļu novada pašvaldībai iesniegumu, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi” un klāt pievieno:
  1) pirkuma līgumu;
  2) pilnvaras kopiju, ja pakalpojuma saņemšanai norīkots pilnvarnieks.
  Klātienē – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvarojuma apliecinājums.
  Izmantojot e-pastu – dokumenti jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
  Pa pastu – jānosūta iesniegums un tam pievienotie dokumenti.
  Iesniedzams dokuments:
  Iesnieguma veidlapa fiziskai personai
  Iesniedzams dokuments:
  Iesnieguma veidlapa juridiskai personai

  Dokumentu iesniegšanas kanāli:
  Klātiene Preiļu novada klientu apkalpošanas centrs Adrese Raiņa bulvāris 19, Preiļi, tālrunis 65322766
  E-adrese - Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz iestādes e-adresi un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
  Korespondence - Dokumentus nosūta pa pastu uz adresi Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301

 2. Iesnieguma izskatīšana
  Pēc dokumentu saņemšanas pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par piekrišanu vai atteikumu iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā Preiļu novada darījumu ar lauksaimniecības zemi komisija noformē izziņas veidā un izmantojot tīmekļa pakalpi ievieto www.zemesgramata.lv.Iesniedzējam par veikto darbību tiek nosūtīts paziņojums uz iesniegumā norādīto e pastu.
  Lēmumu par atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā Preiļu novada darījumu ar lauksaimniecības zemi komisija noformē izziņas veidā un nosūta/izsniedz iesniedzējam atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam