Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Jums ir iespēja iesniegt lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu (iesniegumu) pašvaldībai par pašvaldības darbu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona iesniegumu var iesniegt:
  -elektroniski, kā e-adreses lietotājam nosūtot iesniegumu uz pašvaldības e-adresi;
  -elektroniski e-pastā ar drošu elektronisku parakstu;
  -klātienē Preiļu novada pašvaldībā, pagastu pārvaldēs;
  -pa pastu.
  Iesniedzams dokuments: Iesniegums pašvaldībai.
  Nepieciešamības gadījumā darbinieks noformē mutvārdu iesniegumu.
  Iesniedzot dokumentus e-pastā, tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

 2. Iesnieguma izvērtēšana
  Saņemtais dokuments tiek reģistrēts un nodots konkrētai amatpersonai (atbildīgajam speciālistam) izskatīšanai, izpildei vai tiek pieņemts zināšanai.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Atbildīgais speciālists izvērtē iesniegumu, veic nepieciešamās darbības un sagatavo iesniedzējam atbildi iesniegumā norādītajā kanālā ( e-adresē, e-pastā, pa pastu vai klātienē).