Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Persona var norādīt papildu adresi Latvijā vai ārvalstī. Ja personai ir spēkā deklarētā vai norādītā dzīvesvietas adrese Latvijā, personai ir iespēja norādīt vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstī sev, savam nepilngadīgajam bērnam, aizbildnībā vai aizgādnībā esošai personai. Ja personai ir spēkā deklarētā vai norādītā dzīvesvietas adrese ārvalstī, personai ir iespēja norādīt vienu papildu adresi Latvijā sev, savam nepilngadīgajam bērnam, aizbildnībā vai aizgādnībā esošai personai. Norādot papildu adresi, persona var norādīt arī laika posmu, kurā persona būs sasniedzama norādītajā papildu adresē.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Dzīvesvietas papildu adreses norādīšana bez maksas pieejama elektroniski vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv kā e-pakalpojums “Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana” un klātienē .
  Ja personai jau ir deklarētā dzīvesvieta un ziņas par to nemainās, šai personai ir tiesības norādīt vai mainīt ziņas par papildu adresi, neiesniedzot jaunu deklarāciju. Klātienē var aizpildīt un parakstīt iesniegumu par papildu adreses norādīšanu .
  Uzrādāmie dokumenti:
  -pase vai personas apliecība;
  -pilnvarotai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls);
  -dzimšanas apliecība, ja norāda papildu adresi nepilngadīgam bērnam un citi dokumenti, kuri apliecina likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā;
  -ārzemniekiem vai bezvalstniekiem –Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība.
  Iesniedzams dokuments: Iesniegums par papildu adreses norādīšanu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc iesnieguma aizpildīšanas un parakstīšanas, atbildīgais darbinieks veic dzīvesvietas papildu adreses norādīšanu FPR datu sistēmā un izsniedz izziņu par deklarēto dzīvesvietu un tajā norādīto papildu adresi.