Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības teritorijā bērns piedzimis vai kuras darbības teritorijā ir deklarēta vecāku dzīves vieta. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu.

Procesa apraksts

 1. Pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:
  1. Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par dzimšanu - jāiesniedz oriģināls;
  2. Vecāku personu apliecinoši dokumenti - jāuzrāda oriģināls (pase vai ID karte);
  3. Vecāku laulības apliecība (ja laulība reģistrēta ārpus Latvijas - jāuzrāda oriģināls);
  4. Paternitātes atzīšanai (ja vecāki nav noslēguši laulību) vecākiem Dzimtsarakstu nodaļā papildus jāaizpilda viens no iesniegumiem:
  a) Paternitātes atzīšanas iesniegums,
  b) Trīspusējs paternitātes atzīšanas iesniegums (bērna mātes vīra vai bijušā vīra, bērna mātes un bērna bioloģiskā tēva kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums vai dzimtsarakstu nodaļai adresēts iesniegums, uz kura notariāli apliecināts iesniedzēju paraksta īstums - jāiesniedz oriģināls, ja bērna mātes laulība nav šķirta jeb no laulības šķiršanas spēkā stāšanās dienas nav vēl pagājušas 306 dienas).
  Paternitātes atzīšana notiek, ja bērna tēvs un māte personiski iesniedz kopīgu iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā vai dzimtsarakstu nodaļai adresētu iesniegumu, uz kura notariāli apliecināts iesniedzēju paraksta īstums. Paternitātes atzīšana noformējama ar ierakstu dzimšanas reģistrā.
  Iesniegumu paternitātes atzīšanai var iesniegt, reģistrējot bērna dzimšanu, kā arī pēc tam, kad bērna dzimšana reģistrēta, vai jau pirms bērna dzimšanas.

 2. Saņemšana
  Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona izsniedz bērna dzimšanas apliecību.

Saņemt pakalpojumu