Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
23
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Šī pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām pieprasīt atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību vai izziņu un saņemt šos dokumentus normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona var vērsties klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, lai pēc pieprasījuma saņemtu izziņu no civilstāvokļa aktu reģistriem.
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1) iesniegums;
  2) personu apliecinošs dokuments;
  3) pilnvarotai personai - pilnvara;
  4) saņemot izziņu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Valsts nodeva par atkārtotu apliecību 7,00 eiro saskaņā ar 24.09.2013. MK noteikumiem Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”)
  Pašvaldības nodeva par izziņu vai reģistra kopiju 5,00 eiro,
  Ar pārskaitījumu
  Preiļu novada pašvaldība
  Reģ. Nr. 90000065720
  Konts Nr. LV81HABA0551019925560
  Skaidrā naudā. Nodaļā izsniedz darījumu apliecinošu kvīti.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Klātienē. Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļa. Adrese: Raiņa bulvāris 24, Preiļi, Preiļu novads, LV5301.
  Dokumentu var saņemt elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, pieprasītāja norādītajā elektroniskajā pasta adresē.

Saņemt pakalpojumu