Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojums ir bezmaksas.
  Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
  -iesniegums;
  -klātienē jāuzrāda pase vai personas apliecība;
  -pilnvarotai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls);
  -juridiskai personai jāuzrāda pārstāvja pilnvarojums (oriģināls);
  -īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (oriģināls);
  -jebkurš cits dokuments, kas apliecina iesniegumā minētos faktus (tiesas spriedums, laulības šķiršanas apliecinošs dokuments, u.c.).
  Iesniedzams dokuments: Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pašvaldība lēmumu par ziņu par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Iesniedzējs lēmumu saņem iesniegumā norādītajā kanālā ( e-adresē, e-pastā, pa pastu vai klātienē). Lēmums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.