Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Vecāks var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā vai ārvalstī uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem. Aizbildnis un audžuģimene var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā vai ārvalstī uz laiku no viena mēneša līdz trim mēnešiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:
  1) vecāka/vecāku iesniegums ar lūgumu un pamatojumu, kāpēc nepieciešama bērna nodošana citas personas aprūpē;
  2) dokumenti, kas pamato iesniegumā noradīto (kopijas, uzrādot oriģinālu);
  3) personas, kuras aprūpē vēlas nodot bērnu, kontaktinformācija.

  Ja bērnu paredzēts nodot citas personas aprūpē ārvalstī, bāriņtiesai iesniedzami papildus dokumenti:
  1) attiecīgās valsts kompetentās bērnu tiesību aizsardzības iestādes atzinums, kurā sniedz personas piemērotības izvērtējumu atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.3 panta otrās daļas un 2.1 daļas prasībām;
  2) apliecinājums, ka attiecīgās valsts kompetentā bērnu tiesību aizsardzības iestāde nodrošinās aprūpē nodotā bērna dzīves apstākļu regulāru pārbaudi un sniegs bāriņtiesai pārskatu par katrā šādā pārbaudē konstatēto.


  Epasts: barintiesa@preili.lv
  Klātiene – Preiļu novada bāriņtiesa,
  Adrese: Aglonas iela 1a Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.
  Tālrunis: 29480130; 65322107
  Darba laiks

  Pirmdienās: 8.00 - 12.00 ; 13.00 - 18.00
  Otrdienās: 8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00
  Trešdienās: 8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00
  Ceturtdienās: 8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00
  Piektdienās: 8.00 - 12.00 ; 12.30 – 16:00
  Sestdienās: -
  Svētdienās: -

  Pieņemšana Aglonas, Riebiņu, Upmalas pagastos - pirmdienās no 8:00 līdz 12:00, iepriekš vienojoties pa tālruni. Kontaktinformācija minētajos pagastos:
  Aglonas pagastā - Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304, tālr. 26156238;
  Riebiņu pagastā – Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, tālr.22453617;
  Upmalas pagastā – Skolas iela 5, Upmalas pagasts, Preiļu novads, LV-5335, tālr.20384632

 2. Iesnieguma izskatīšana
  Bāriņtiesa pieprasa un apkopo lietā nepieciešamos dokumentus, lai pārliecinātos, ka bērna nodošana citas personas aprūpē atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. Lai izvērtētu personas spēju bērnu pienācīgi aprūpēt un pieņemtu lēmumu bērna interesēs, bāriņtiesa pieprasa informāciju par personas sodāmībām, par personas veselības stāvokli, par iespējamām atkarībām (no psihiatra un narkologa), veic dzīves apstākļu pārbaudi, noskaidro bērna viedokli. Personai jāiziet psiholoģiskā izpēte. Vienojas ar personu par kārtību, kādā personai sedz izdevumus, kas saistīti ar bērna uzturu.
  Par citas personas aprūpē nodoto bērnu, vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa informē šīs personas dzīvesvietas bāriņtiesu, kas nodrošina regulāru attiecīgās personas aprūpē nodotā bērna dzīves apstākļu pārbaudi.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmums tiek pieņemts bāriņtiesas sēdē un paziņots lietas dalībniekiem.
  Bāriņtiesa lēmumu rakstiski noformē un tā norakstu nosūta administratīvā procesa dalībniekam 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pa pastu vai elektroniski uz norādīto e-adresi vai e-pastu. kā ierobežotas pieejamības informāciju . Lēmuma norakstu iespējams saņemt arī klātienē Preiļu novada bāriņtiesā.

  Pozitīva izvērtējuma rezultātā, bērna likumiskais pārstāvis un aprūpētājs bāriņtiesā (vai pie notāra) noformē notariāli apstiprinātu pilnvaru par bērna likumisku pārstāvēšanu.

Saņemt pakalpojumu