Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pēc vecāku lūguma bērna ievietošana aizbildņa ģimenē, audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja viņi slimības dēļ nevar bērnu aprūpēt.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Vecāks, kura dzīvesvieta deklarēta Preiļu novadā, uzrada personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu ar lūgumu nodrošināt viņa bērnam ārpusģimenes aprūpi pie aizbildņa, audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, jo slimības dēļ nevar veikt bērna aprūpi un uzraudzību.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Bāriņtiesas sēdē, pamatojoties uz lietā esošajiem materiāliem un Bāriņtiesas sēdes dalībnieku sniegtajiem paskaidrojumiem, tiek pieņemts lēmums par lūguma apmierināšanu vai atteikumu un ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu bērnam pēc vecāka lūguma.

Saņemt pakalpojumu