Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

• Audžuģimenes statusa iegūšana, atņemšana, izbeigšana.
• Bērna ievietošana un uzturēšanās izbeigšana audžuģimenē.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Personas, kuras vēlas kļūt par audžuģimeni (audžuvecākiem) bāriņtiesā, kuras darbības teritorijā deklarēta personas dzīvesvieta, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
  1. iesniegumu
  2. psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Bāriņtiesa pēc minēto dokumentu saņemšanas izvērtē tos, kā arī:
  1. izvērtē laulāto (personas) motivāciju kļūt par audžuģimeni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, zināšanas un prasmes bērna aprūpē;
  2. noskaidro ģimenes materiālo stāvokli;
  3. pārbauda laulāto (personas) dzīves apstākļus un sastāda dzīves apstākļu pārbaudes aktu;
  4. pieprasa informāciju no Sodu reģistra.
  Bāriņtiesa mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas lemj par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

Saņemt pakalpojumu