Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna apliecības saņemšana sociālo garantiju nodrošināšanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai klātienē, pa pastu vai e-pastu ar drošu e-parakstu jāiesniedz šādi dokumenti:

  Bērnam vecumā no septiņiem gadiem:
  1. bērna fotogrāfija (3x4 cm).
  2. iepriekš izsniegtā apliecība (ja ir bijusi izsniegta).

  Pilngadību sasniegušajam bērnam:
  1. bērna fotogrāfija (3x4 cm).
  2. iepriekš izsniegtā apliecība (ja ir bijusi izsniegta).
  3. izglītības iestādes izziņa par to, ka bērns mācās klātienē un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu šajā iestādē.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai saņemšana notiek klātienē.

  Pirmo reizi apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.
  Atkārtoti apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka bāriņtiesa atbilstoši ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzēja atrašanās vietai vai tās izglītības iestādes atrašanās vietai, kurā mācās pilngadību sasniegušais bērns.
  Pilngadību sasniegušajam bērnam apliecību izsniedz katru gadu līdz attiecīgā mācību gada 1.oktobrim.

Saņemt pakalpojumu