Datums 23. marts, 2024
Laiks15.00
Vieta Roberta Mūka muzejs Galēnos

23. martā plkst. 15.00 -17.00 Roberta Mūka muzejā Galēnos izstādes “Mana un tava, jūsu un mūsu sakrālā realitāte” ietvaros:

  • plkst. 15.00 Tikšanās ar Latvijas ikonogrāfu biedrības ikonogrāfēm
  • plkst. 16.00 Mg. theol., LU Teoloģijas fakultātes doktorantes Diānas Hristenko lekcija “Reliģiskā dzīve padomju okupācijas periodā 1945-1985.”

Izstādē ir apskatāmas Latvijas ikonogrāfu biedrības mākslinieču gleznotās ikonas.

  • Plkst. 15.00 būs unikāla iespēja satikties ar ikonu autorēm, lai uzzinātu viņu stāstu par ceļu ikonogrāfijā. Ikonogrāfu biedrība tika dibināta 2012.gadā ar mērķi apvienot ikonu un svētbilžu autorus, veicināt kultūras un labdarības attīstību, kā arī sabiedrības izglītību ikonu un svētbilžu jomā. Latvijas Ikonogrāfu biedrībā ir apvienojušies galvenokārt Eiropas Kristīgās akadēmijas (kādreizējās Latvijas Kristīgās akadēmijas) absolventi, lai kopīgi caur savu darbu atklātu un apliecinātu ikonas neatkārtojamo nozīmi Pareizticīgajā baznīcā un pasaules kultūras mantojumā.
  • Savukārt plkst. 16.00 Mg. theol., Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes doktorantes Diānas Hristenko lekcijā uzzināsim vairāk par reliģisko pasauli laika periodā, kad Latvijas teritorija bija padomju savienības sastāvā.

Diāna Hristenko ir doktora studiju programmas “Teoloģija un reliģijpētniecība” studente Latvijas Universitātē, šobrīd izstrādā promocijas darbu par Baltijas ev.-lut. baznīcu sovjetizāciju no 1944.-1953. gadam. Galvenās akadēmiskās intereses - sovjetizācija, reliģijas politika un kontrole padomju periodā, baznīcu sadzīves apstākļi staļinisma posmā. Diāna Hristenko  šobrīd apkopo sieviešu pieredzi baznīcā dažādās konfesijās padomju okupācijas periodā, un veido atmiņu stāstu krājumu. Lekcijas laikā labprāt uzklausīs pieredzes stāstus.

Esiet laipni gaidīti!

Ieeja bez maksas.