Datums 5. jūnijs, 2023
Laiks17.00
Vieta Preiļu Galvenā bibliotēka

Preiļu novada pašvaldība 2023. gada 5. jūnijā plkst. 17.00 Preiļu Galvenajā bibliotēkā rīko informatīvo semināru par sabiedrības līdzdalības budžeta projektu konkursa norisi.

Interesentus aicinām ņemt dalību klātienē, bet informējam, ka seminārs tiks arī ierakstīts un video varēs noskatīties sev ērtā laikā sociālā tīkla Youtube pašvaldības kontā.

Sabiedrības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa mērķis ir:

  1. Veicināt Preiļu novada iedzīvotāju iesaisti pašvaldības attīstības jautājumu izlemšanā un piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanā, stimulējot pašvaldības un sabiedrības savstarpējo sadarbību;
  2. Pašvaldībai iegūt vērtīgu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem publiskās ārtelpas uzlabojumiem, kas ir svarīgi novada iedzīvotājiem;
  3. Veicināt kvalitatīvas dzīves vides un teritoriju attīstību, veidojot visiem iedzīvotājiem pieejamu un labiekārtotu ārtelpu.

Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš 09.06.2023.-09.08.2023.

Kontaktinformācija jautājumiem +371 26636243 (Ineta), +371 22443812 (Anete).