Zemes nomas maksas cenrādis

Preiļu novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas maksas cenrādis
Skatīt vairāk

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis.
Skatīt vairāk

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Skatīt vairāk

Informācija par nodokļa parāda piedziņu

Informācija par nodokļa parāda piedziņu
Skatīt vairāk

Pašvaldības paziņojumi

Pašvaldības paziņojumi
Skatīt vairāk

Paziņojumi par valsts zemes privatizāciju

Paziņojumi par valsts zemes privatizāciju
Skatīt vairāk

Pašvaldības autoceļi

Informācija par aktualitātēm pašvaldības autoceļos, autoceļu un ielu reģistrs.
Skatīt vairāk

Ezeru apsaimniekošana

Informācija par aktualitātēm ezeru apsaimniekošanā, virszemes ūdeņiem novadā, zivju sugām ezeros, licencēto makšķerēšanu un rūpniecisko zveju.
Skatīt vairāk