Pašvaldība


Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV - 5301

Reģ. Nr. 90000065720,
AS SEB banka, kods UNLALV2X026
Konts Nr. LV08UNLA0026000130630
AS SWEDBANK, kods HABALV22
Konts Nr. LV81HABA0551019925560

Tālrunis +371 65322766
E-pasts: dome@preili.lv 

Novada domes darbinieku kontaktinformācija 

Preiļu novada domes darba laiks:

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00)
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00)
Trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00)
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00)
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00)
Brīvdienas – sestdiena, svētdiena.

Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks tiek saīsināts par vienu stundu.

Vairāk par pašvaldībām:

Atpakaļ