Piešķirtās Goda zīmes


AR PREIĻU NOVADA DOMES GODA ZĪMĒM "PAR NOPELNIEM PREIĻU NOVADA ATTĪSTĪBĀ" APBALVOTIE PREIĻU NOVADA IEDZĪVOTĀJI

2016. gada 17. novembris

Jūlija Akmane – ilggadējā Pelēču pamatskolas direktore 

Donats Botors - Livdāns – ilggadējais Preiļu 1. (1960-1970) un Preiļu 2. vidusskolas (1970-1987) direktors 

Marcijanna Opule – ilggadējā Preiļu 1. vidusskolas direktore (1970-1986) un pedagoģe

Jānis Teilāns – ilggadējais mūzikas skolotājs un ērģelnieks

 

2017. gada 18. novembris

Irēna Timošenko – Preiļu novada pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja

 

2018. gada 3. maijs

Oļegs Hļebņikovs - Pedagogs un vadošais darbinieks

Valentīna Liniņa - Pedagoģe un sabiedriskā darbiniece 

Igors Pličs - Preiļu novada uzņēmējs un fotomākslinieks 

Viļgeļms Veleckis - SIA “Firma JATA” valdes loceklis

Alberts Vucāns - Preiļu novada Mūzikas un mākslas skolas ilggadējais direktors, pedagogs un kultūras darbinieks 

Atpakaļ