ERAF projekti


Projekta nosaukums

Programma

Kopējās izmaksas

Projekta ieviešana

Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana 

Projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/019

ERAF, SAM 8.1.2

EUR 2 417 449.94

05.04.2018 – 31.12.2020

Projekta nosaukums: “Rīteiropas vērtības”

Projekta nr. 5.5.1.0/17/I/007

 

ERAF, SAM 5.5.1.

 

EUR 6454208,16 

 

22.03.2018. – 31.12.2019.

Atpakaļ