MVK un SDV līdzfinansēšanas konkurss


2016. gads

Preiļu novada pašvaldības MAZO UN VIDĒJO KOMERCSABIEDRĪBU (MVK) UN SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJU (SDV) PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSA:

NOLIKUMS (PDF, 2016.02.26)  
Pieteikuma veidlapa (DOC, 2016.02.26) 
Projekta atskaites veidlapas (DOC, 2016.02.26)  
Projektu vērtēšanas sēdes protokols (PDF, 2016.05.16.) 

Atpakaļ