Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas centrs (DC)


Adrese: Preiļi, Aglonas 1a.
Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas centra vadītāja Liene Gžibovska
tālr.: 65320124, 28366650
e-pasts: liene.gzibovska@preili.lv 


Preiļu novada Labklājības pārvaldes
Dienas centrs

Dienas centra mērķis ir nodrošināt dienas laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas mērķauditorijām, kuras apmeklē Dienas centru.

Nolikums (PDF)

Nodarbību plāns 2016. gadā

Dienas centru var apmeklēt sekojošas mērķauditorijas:

  • Pirmspensijas vecuma personas;
  • Pensijas vecuma personas
  • Māmiņas ar bērniem
  • Personas ar funkcionāliem traucējumiem;
  • No psihoaktīvām vielām atkarīgās personas;
  • Trūcīgās un maznodrošinātās personas;
  • Un citas sociāli mazaizsargātās mērķgrupas.

Dienas centrā ir iespēja uzturēties jauniešiem ar īpašām vajadzībām no plkst. 8:00 līdz 17:00.

Jaunieši ar īpašām vajadzībām audzē stādus, gatavo dažādus ēdienus, kā arī pilnveidojas radoši.

Dienas centrs apmeklētājus pieņem katru dienu no plkst. 14:00 līdz 17:00, šajā laikā kāda no mērķauditorijām darbojas radoši.

Dienas centrs apmeklētājiem piedāvā apgūt dažādas radošas un fiziskas aktivitātesradošās darbnīcas, ritma dejas. Ikviens ir aicināts apmeklēt Dienas centra organizētos seminārus un lekcijas.

Dienas centrā strādā psihologs, kura vadībā notiek atbalsta grupu nodarbības (cilvēkiem ar atkarības problēmām, pašapziņas un komunikācijas prasmju celšanai) un individuālās konsultācijas (sākotnēji klientam griežoties pie Labklājības pārvaldes sociālajiem darbiniekiem).

Atpakaļ