Preiļu novada būvvaldes nolikums un kontaktinformācija


Darbinieku kontaktinformācija 

Juridiskā adrese, konti

Būvvaldes nolikums (PDF, 2016.01.28) 

BŪVVALDĒ IESNIEGTO UN IZSNIEGTO DOKUMENTU  SARAKSTS  2013. GADA SEPTEMBRIS - 2014. GADA JANVĀRIS (PDF) 

 

Informācija:
Projektēšanas un būvniecības procesa shēma (PDF)
Būvniecības procesa shēma (PDF) 
Vispārīgos gadījumos veicamās darbības (PDF)  
Vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija (PDF)

Atpakaļ