Viegli lasīt


Kas ir Preiļu novads un kur tas atrodas?

Preiļu novads ir administratīvā teritorija, kas atrodas Latgalē, Latvijas dienvidaustrumu daļā.
Preiļu novadā ietilpst Preiļu pilsēta un Aizkalnes, Preiļu, Pelēču un Saunas pagasti.
Preiļu novads robežojas ar Līvānu, Riebiņu, Aglonas, Daugavpils un Vārkavas novadiem.

Preiļu novadā var nokļūt braucot ar autobusu vai ar automašīnu.

Preilu novadā dzīvo vairāk kā 11 000 iedzīvotāju. Preiļu novada platība ir 36,4 kvadrātkilometri.

Aptuveni 56,8 % no novada teritorijas aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, aptuveni 26,2% meži, bet pārējos 17% teritorijas aizņem krūmāji, purvi, ūdeņi, ceļi utt..

Ko apskatīt un apmeklēt Preiļu novadā?

Preiļu novadā ir plašas iespējas lietderīgi pavadīt brīvo laiku gan sportojot, gan atpūšoties brīvā dabā, gan apmeklējot dažādas skaistas vietas un nobaudot dažādus gardumus. Lai piedāvātu jūsu vēlmēm atbilstošāko ceļojuma maršrutu, aicinām pa tālruni: 65322041 vai e-pastu: tic@preili.lv sazināties ar Preiļu novada Tūrisma informācijas centru.

Kas ir Preiļu novada pašvaldība?

Preiļu novada pašvaldību veido Preiļu novada pašvaldības dome un tās izveidotās izpildinstitūcijas. Dome pieņem lēmumus un ir atbildīga par pašvaldībai doto valsts pārvaldes funkciju, uzdevumu izpildi un budžeta izstrādi un izpildi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

Dome sastāv no 15 deputātiem. Tās darbu vada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs. Viņa vietnieks ir Juris Kovaļevskis.

Preiļu novada domes izpilddirektors ir Vladimirs Ivanovs.

Lai nodrošinātu savu darbību, dome no deputātiem ievēl pastāvīgās komitejas, kuru atbildība saistās ar lēmumu pieņemšanu par konkrētām dzīves sfērām:   

Finanšu komiteja piecu deputātu sastāvā;
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja piecu deputātu sastāvā;
Attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja piecu deputātu sastāvā.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, pašvaldības iestāžu un institūciju darbiniekiem un novada iedzīvotājiem ir izveidojusi vairākas komisijas:

Zemes komisiju;
Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisiju;
Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju;
Administratīvo komisiju;
Vēlēšanu komisiju;
Iepirkumu komisiju;
Administratīvo aktu strīdu komisiju.

Preiļu novada pašvaldības iestādes:

Centrālā administrācija:
Administratīvā daļa,
Juridiskā daļa,
Grāmatvedības daļa,
Tehniskā daļa,
Nekustamo īpašumu daļa,
Preiļu novada IT centrs,
Attīstības daļa: 
Biznesa inkubators; 
Preiļu novada Tūrisma informācijas centrs

 • Saunas pagasta pārvalde,
  Preiļu pagasta pārvalde,
  Aizkalnes pagasta pārvalde,
  Pelēču pagasta pārvalde
 • Preiļu novada Būvvalde;
 • Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļa;
  Preiļu novada Pašvaldības policija;
  Preiļu novada Bāriņtiesa;
  Preiļu novada pašvaldības pansionāts „Preiļi”;
  Preiļu novada Sociālais dienests:
  Krīzes centrs;
  Sociālais centrs „Līči”;
  Dienas centrs

 • Preiļu novada izglītības pārvalde:
  Pedagoģiski medicīniskā komisija
  Preiļu Valsts ģimnāzija;
  Preiļu 2. vidusskola;
  Preiļu 1. pamatskola;
  Preiļu novada neklātienes un vakara maiņu vidusskola;
  Pelēču pamatskola;
  Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs;
  Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs;
  Salas pamatskola;
  Priekuļu pamatskola;
  Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola;
  Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”;
  Preiļu mūzikas un mākslas skola

 • Preiļu novada Vēlēšanu komisija

 • Preiļu galvenā bibliotēka:
  Līču bibliotēka;
  Aizkalnes bibliotēka;
  Pelēču bibliotēka;
  Ārdavas bibliotēka;
  Saunas bibliotēka;
  Smelteru bibliotēka

 • Preiļu novada Kultūras centrs:
  Aizkalnes tautas nams;
  Pelēču kultūras nama;
  Saunas tautas nams

Kā sazināties ar Preiļu novada pašvaldību?

Preiļu novada dome atrodas Preiļos, Raiņa bulvārī 19.

Uz domi var piezvanīt pa tālruni: 65322766.

Var rakstīt uz e-pastu: dome@preili.lv

Var atsūtīt faksu pa tālruni: 65307323

Preiļu novada domes darba laiks:

Pirmdienās no plkst.8.00 līdz plkst.18.00 (pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.13.00)
Otrdienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.00 (pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.13.00)
Trešdienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.00 (pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.13.00)
Ceturtdienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.00 (pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.13.00)
Piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.00 (pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.13.00)
Brīvdienas – sestdiena, svētdiena.

Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks tiek saīsināts par vienu stundu.


Atpakaļ