Kultūras pieminekļu saraksts


Kultūras mantojuma aizsardzības programmā iekļautie valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Preiļu novadā

Valsts aizsar-dzības Nr.

Pieminekļu vērtības grupa

Pieminekļu veids

Pieminekļa nosaukums

Pieminekļa atrašanās vieta

Pieminekļa datējums

1904.

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Aizkalnes senkapi

Aizkalnes pag., Aizkalnes skolas pagalmā un dārzā, Jašas upes l. kr.

 

1905.

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Feldhofas senkapi un apmetne

Aizkalnes pag., Feldhofā, Jašas upes labajā krastā

 

1906.

Vietējās nozīmes

Arheoloģija

Gāgu senkapi

Aizkalnes pag., Gāgās, Jašas upes labajā krastā pie kapsētas

 

49.

Valsts nozīmes

Vēsture

Dzejnieka Raiņa dzīves vieta

Aizkalnes pag., Jasmuižā

1883.-1889.

6498.

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Preiļu muižas apbūve

Preiļi, Preiļu muižas apbūve

19.gs.

6499.

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Pils

Preiļi, Preiļu muižā

1860.-1865.

6500.

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Kapela

Preiļi, Preiļu muižā

1816.

6501.

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Stallis

Preiļi, Preiļu muižā

19.gs.1.c.

6502.

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Vārti

Preiļi, Preiļu muižā

19.gs.2.p.

6503.

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Vārti

Preiļi, Preiļu muižā

19.gs.2.p.

6504.

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Vārtsarga namiņš

Preiļi, Preiļu muižā

19.gs.2.p.

6505.

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Parks

Preiļi, Preiļu muižā

19.gs.1.p. 19./20. gs

4123.

Valsts nozīmes

Māksla

Ērģeles

Preiļi, Tirgus laukums 11, Preiļu katoļu baznīcā

Ap 1882., 1938

1920.

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Anspoku pilskalns

Preiļu pag., pie bij. Anspoku muižas, Preiļupītes labajā krastā

 

1921.

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Plivdu pilskalns

Preiļu pag., Plivdās, Preiļupītes kreisajā krastā

 

40.

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Preiļu katoļu baznīca ar žogu un vārtiem

Preiļi, Tirgus laukums 11

19. gs. b.

41.

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Zvanu tornis

Preiļi, Tirgus laukums 11, pie Preiļu katoļu baznīcas

19. gs. b.

42.

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Anspoku muižas apbūve

Preiļu pag., Anspoku muižā

19. gs.

43.

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Stallis (kūts)

Preiļu pag., Anspoku muižā

19. gs. I p.

44.

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Medību pils

Preiļu pag., Anspoku muižā

19. gs. II p.

45.

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Krogs

Preiļu pag., Anspoku muižā

19. gs. II p.

46.

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Dzīvojamā ēka

Preiļu pag., Anspoku muižā

20.gs.30.g.

47.

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Klēts

Preiļu pag., Anspoku muižā

20.gs.30.g.

48.

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Moskvinas (Moskovskas) vecticībn. Kopienas lūgšanu nams ar žogu un vārtiem

Preiļu pag., Moskvino

19. gs. I p.

Īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas un nekustamie kultūras pieminekļi:
• Preiļu novada Litavnieki, piemiņas akmens Ignatam Bečam (1890.-1943.), Latvijas brīvību cīņu varonim;
• Ebreju kapi, Fašisma terora upuru kapi; Preiļu pilsēta;
• II Pasaules karā kritušo karavīru kapi, Preiļu pilsēta;
• Baltais krusts, Piemiņas zīme kritušajiem nacionālajiem partizāņiem cīņās pēc II Pasaules kara, Preiļi;
• Piemineklis Komunistiskā terora upuriem (tēlniece Vija Dzintare), Preiļi;
• P. Čerņavska keramikas darbnīca – muzejs, Preiļi.

Vietējās nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija: 
Preiļu parks un dižkoku aleja Raiņa bulvārī.

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta projekts (09.02.1999.)

Nr.

Pieminekļu vērtības grupa

Pieminekļu veids

Pieminekļa nosaukums

Pieminekļa atrašanās vieta

Pieminekļa datējums

1.

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Aizkalnes pareizticīgo baznīca

Aizkalnes pagasts, Aizkalne

1904.

2.

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Aizkalnes katoļu baznīca

Aizkalnes pagasts, Aizkalne

1815. 1932.

3.

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Aizkalnes krogs

Aizkalnes pagasts, Aizkalne

19.gs. II p.

4.

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Kūts

Aizkalnes pagasts, Jasmuižā

19.gs

5.

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Kungu māja

Aizkalnes pagasts, Jasmuižā

19.gs

6.

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Jasmuižas apbūve

Aizkalnes pagasts, Jasmuižā

19.gs

7.

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Stallis

Aizkalnes pagasts, Jasmuižā

19.gs. v.

Interesantas vietas Preiļu novadā, kuras iesakām iekļaut kultūras mantojuma aizsardzības programmā:
• Korna dzirnavas, Aizkalnes pagastā, īpašnieks Viktors Ratnieks;
• Amatnieka “Sapņu namiņš”, Staņislavs Geida;
• Bijušās Jasmuižas dzirnavas, Aizkalnes pagastā, īpašnieks Kononovs;
• Taka “Aizsargājamie dižkoki Aizkalnes pagastā”;
• Viesu nams “Pie Pliča”, Preiļos;
• Preiļu Amatniecības un harmonijas centrs, Preiļos;
• Krucifikss, Preiļu pag., Anspokos;
• Krucifikss, Aizkalnes pag., Sparānos;
• Krucifikss, Preiļu apkārtnē (sk. 1. Att.)

Atpakaļ