Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs


Adreses:  
Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
Tehniskās jaunrades nodaļa - Aglonas 24, Preiļi, Preiļu novads, LV – 5301

Reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā: 4251900393
Direktore - Aija Caune

Kontaktinformācija 

Mājaslapas adrese: www.pbjc.edu.lv

Preiļu novada bērnu un jauniešu centra nolikums (PDF, 2015.03.26) 


Dalības maksu var pārskaitīt uz sekojošiem bankas kontiem:
AS SEB banka: LV08UNLA0026000130630
vai
AS Swedbank: LV81HABA0551019925560

Saņēmējs: Preiļu novada dome
Reģistrācijas nr. 90000065720
Maksājumu mērķī norādīt: 
Dalības maksa Bērnu un jauniešu centrā (BJC), audzēkņa vārds, uzvārds. 

Informatīvā lapa par vecāku līdzdalības maksājumiem (PDF, 2016.02.01.) 


Latvijas interešu izglītības iestāžu direktoru konsultatīvā padome 2012.gada maijā sāka pētījumu „Interešu izglītība Latvijā un interešu izglītības iestāžu loma”. Tā rezultāti ataino pašreizējo situāciju interešu izglītības iestādēs Latvijā. Pētījuma darba grupā strādāja Rīgas, Talsu, Liepājas, Saldus, Bauskas, Preiļu, Daugavpils, Madonas un Cēsu interešu izglītības speciālisti.

2012.gada 29.jūnijā interešu izglītības iestāžu direktori - pētījuma autori - tikās ar izglītības ministru Robertu Ķīli, lai pārrunātu interešu izglītības aktualitātes Latvijā. Tikšanās reizē ministru iepazīstināja arī ar pētījumu un tā secinājumiem.

Plašāka informācija pētījuma ziņojumā (PDF, 5 MB)


INTEREŠU UN PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU KATALOGS 2015. – 2016. mācību gads 

Plašāka informācija mūsu virtuālajā mājā – www.pbjc.edu.lv. Joprojām savējiem – Namiņš. 

Atpakaļ