Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola


Adrese: Aglonas ielā – 24, Preiļi, LV-5301
Direktors - Edgars Vaivods

Skolas mājas lapas adrese: http://www.pbjss.edu.lv 

Kontaktinformācija 

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas nolikums (PDF) 


PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2012 (PDF)

NOTEIKUMI PAR VECĀKU LĪDZDALĪBAS MAKSĀJUMIEM (PDF) 

Vecāku līdzfinansējumu var pārskaitīt uz sekojošiem bankas kontiem: 

AS SEB banka: LV08UNLA0026000130630
vai
AS Swedbank: LV81HABA0551019925560

Saņēmējs: Preiļu novada dome 
Reģistrācijas nr. 90000065720 
Maksājumu mērķī norādīt:
Vecāku līdzfinansējums par Bērnu un jauniešu sporta skolu (BJSS), audzēkņa vārds, uzvārds. 


BJSS darba plāns 2017. gada aprīlim (PDF)

BJSS pieaugušo sporta pasākumu plāns 2017. gada februārim (PDF)

BJSS nodarbību  saraksti  2016. / 2017. m. g. (janvāris-maijs)

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola 2015. gadā: 

Audzēkņu skaits – 334
- Basketbolā – 12
- Futbolā – 148
- Galda tenisā – 24
- Vieglatlētikā – 115
- Volejbolā – 35

Pedagoģiskie darbinieki – 17
Saimnieciskie darbinieki – 12

2012. gadā Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola tika akreditēta uz 6 gadiem, līdz 2018. gadam.

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas atskaite par 2015. gadu (PDF)

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas atskaite par 2014. gadu (PDF)

Labākā sporta skola volejbolā 2011./2012.gada sezonā. 

Vieglatlētikas nodaļas 2012. gada rezultāti (PDF)  
Vieglatlētikas nodaļas 2013. gada rezultāti (PDF)   

Galda tenisa nodaļas 2012. gada rezultāti (PDF) 
Galda tenisa nodaļas 2013. gada rezultāti (PDF)  

Futbola nodaļas 2012. gada rezultāti (PDF) 
Futbola nodaļas 2013. gada rezultāti (PDF)   

Volejbola nodaļas 2012. gada rezultāti (PDF) 
Volejbola nodaļas 2013. gada rezultāti (PDF)  

Atpakaļ