Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola


Adrese: Celtnieku iela 2 (SIA "Preiļu celtnieks" telpās) , Preiļi, LV- 5301
Direktore - Klavdija Zarāne

Kontaktinformācija 


Skolas mājas lapas adrese: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/skolu_web/preiluvakvsk/index.php 

Skola piedāvā šādas programmas:

  • 1) pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas izglītības programma
    2) pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību izglītības programma
    3) vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 
    4) vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
Atpakaļ