Preiļu 2. vidusskola


Adrese: A.Paulāna iela 2, Preiļi, LV - 5301
Direktore - Nadežda Hļebņikova
E- pasts: preilu2vsk@pvg.edu.lv 

Kontaktinformācija 

Skolas mājas lapas adrese: http://pvg.edu.lv/~preilu2vsk/

Preiļu 2.vidusskola akreditēta līdz 2022. gada 17. maijam, akreditācijas lapa Nr. 3294.

Preiļu 2. vidusskolas nolikums (2016.03.30., PDF) 

Skola īsteno programmas:
1) pamatizglītības mazākumtautību programma
2) vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma
3) speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
4) speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
Izglītības programmas akreditētas līdz 2022. gada 17. maijam.
Izglītības programmu licences izsniegtas līdz 2022. gada 17. maijam.


Atpakaļ