Salas pamatskola


Adrese: Smelteri Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5326
Direktore - Anita Vjakse, Tel. 65326400, mob. 29193839e-pasts: salaspsk@pvg.edu.lv 


Kontaktinformācija 

Pašnovērtējuma ziņojums (PDF, 2018.08.17.) 


Skolā tiek īstenotas sekojošas izglītības programmas:

1) pirmsskolas izglītības programma
2) pamatizglītības programma
3) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
4) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Skolas akreditācija notika 2012./2013.m.g., kuras rezultātā skola tika akreditēta uz 6 gadiem (akreditācijas lapas Nr.2522, derīga līdz 19.11.2018.)

mob. 29193839
Atpakaļ