Pelēču pamatskola


Adrese: Skolas 4, Pelēči, Pelēču pag., Preiļu nov., LV - 5320
Direktors - Guntars Ratenieks

Kontaktinformācija 

http://pelecupamatskola.ienac.eu/ 

Skolā realizējam izglītības programmas: 
1) pirmsskolas izglītības programma
2) pamatizglītības programma

Akreditācija:  2013. gada 8.februāris – 2019.gada 7.februārim
Izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr. 2586
Izglītības programmas akreditācijas lapa Nr. 7153

Skolas darbības pašvērtējums (PDF, 2012.11.27)

Atpakaļ