Preiļu 1. pamatskola


Adrese: Daugavpils iela 34, Preiļi, LV - 5301
Direktore - Nora Šņepste, tālr. 65322749, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv 

Kontaktinformācija 

Preiļu 1. pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS (PDF, 2014. gada janvārī) 

Skolas mājas lapas adrese: http://www.p1p.edu.lv 

Skola piedāvā apgūt sekojošas izglītības programmas:

1) pamatizglītības programma
2) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
3) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

Izglītības iestāde akreditēta līdz 2020. gada 6. aprīlim

Atpakaļ