Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde `Pasaciņa`


Adrese:
Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde `Pasaciņa`

Celtnieku iela 10a, Preiļi, LV 5301, 
un
Mehanizatoru iela 4, Preiļi, LV 5301, 

Vadītāja: Dace Verbicka, tālr. 65321503, e-pasts: preilupirmsk@pvg.edu.lv

Kontaktinformācija 

Izglītības iestāde īsteno programmas:
1) vispārējās pirmsskolas izglītības programma
2) mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma


Vecāku maksu var pārskaitīt uz sekojošiem bankas kontiem:
AS SEB banka: LV08UNLA0026000130630
vai
AS Swedbank: LV81HABA0551019925560

Saņēmējs: Preiļu novada dome
Reģistrācijas nr. 90000065720
Maksājumu mērķī norādīt:
Vecāku maksa par bērnudārzu, bērna vārds, uzvārds, grupiņas numurs.


Pašnovērtējuma ziņojums (PDF)

Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" nolikums (2015.09.24., PDF)

Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (2016.08.25., PDF)

Iesniegums bērna uzņemšanai pirmskolas izglītības iestādē (2016.08.25., PDF)

Atpakaļ