Izglītības pārvalde


Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV5301
DARBA LAIKS 8.30.-12.00. un 12.30.-17.00. 
e-pasts: preiluip@pvg.edu.lv
Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis, tālr.: 29297976

Kontaktinformācija 

Preiļu novada Izglītības pārvaldes nolikums (PDF)

Izglītības pārvaldes mājas lapa: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html 

Preiļu novada Izglītības pārvalde ir Preiļu novada pašvaldības izveidota un padotībā esoša iestāde, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt un īstenot pašvaldības jautājumus izglītības, sporta un jaunatnes jomās. 

Izglītības pārvalde savā darbā pilda uzdevumus un risina pārvaldes kompetencē esošus jautājumus, sadarbojoties ar pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm un atsevišķām amatpersonām, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām personām.

Izglītības pārvaldes tiešā pakļautībā atrodas pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādes, pamatizglītības izglītības iestādes, vidējās izglītības iestādes, interešu izglītības iestādes, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes


Atpakaļ